27Μάιος2024

Greek English French German Spanish Turkish

Eco Kerkinitis

04 Οκτ 2014
Γράφτηκε από 

Σκοπός

Ο Ναυταθλητικός-Περιβαντολογικός  Σύλλογος Πεθελινού «Κερκινίτις» ιδρύθηκε το 2007 με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Πεθελινού του Δήμου Στρυμόνα Σερρών. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του  εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο Σερρών Καταστατικό του Συλλόγου  οι σκοποί της ίδρυσης του είναι :

1. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια του ναυτικού αθλητισμού (ατομικής και ομαδικής κωπηλασίας, Κανόε, Καγιάκ) και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

- Η Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η προστασία των υδρολογικών και δασικών συστημάτων της περιοχής μας, όπως ενδεικτικά: της λίμνης Πεθελινού,  των περιοχών με την ονομασία ΄΄Πεύκα΄΄, ΄΄Προφήτης Ηλίας΄΄ και του ποταμού Στρυμόνα, από την ρύπανση, από  τυχόν φυσικές κα­ταστρο­φές,  από τεχνικές παρεμβάσεις ή ανθρώπινες επιβλαβείς ενέργειες. Η ανάδει­ξη, η αξιοποίηση και η προβολή τοποθεσιών της περιοχής.

2. Η ανάπτυξη της οικολογικής γνώσης και εμπειρίας με όλα τα κατάλληλα μέσα ιδίως δε με την καλλιέργεια και διάδοση οικολογικής αντίληψης και συμπεριφοράς προς τα μέλη και σε κάθε άλλον σχετικά με τα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή με άμεσο σκοπό την προστασία και τον εμπλουτισμό της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας, την επαφή του ανθρώπου με την φύση και ο σεβασμός προς αυτήν.

3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ενθάρρυνση ενεργειών και δραστηριοτήτων που θα υλοποιούν γενικούς ή ειδικούς οικολογικούς στόχους όπως ενδεικτικά : η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ορθολογική κατανομή και διαχείριση των φυσικών πόρων, η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, η συμβολή στην ίδρυση και οργάνωση – εποπτεία προστα­τευ­όμενων περιοχών, η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές θεμάτων προστασίας της φύσης, η εναλλακτική ανάπτυξη, η διεύρυνση και ενεργοποίηση του θεσμικού πλαι­σίου προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Η συμβολή με κάθε μέσο στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας- άθλησης και πολιτιστικών, με ήπιες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον που δεν απαιτούν αλλοιώσεις και οχλήσεις του.

5. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης στα μέλη του μέσα από την κοινή προσπάθεια για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων.

6. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν προβλέπεται ρητά από το παρόν Καταστατικό, εφόσον δεν αντίκειται στον Νόμο και στις αρχές λειτουργίας του συλλόγου.

 Για την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού , ο Σύλλογος:

α)Συστήνει αγωνιστικό τμήμα κωπηλασίας και Κανόε Καγιάκ. Το Δ.Σ μπορεί ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν να μην λειτουργεί κάποιο τμήμα. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, για την δημιουργία εγκαταστάσεων, σχετικές με τα ως άνω αθλήματα, στην λίμνη Πεθελινού, αποδυτηρίων αθλητών, λεμβαρχείου, γραφείων, αιθουσών γενικών συνελεύσεων και συγκεντρώσεων αθλητών, αιθουσών γυμναστικής και οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης που είναι απαραίτητη για την λειτουργία του σωματείου, ως επίσης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για  την απόκτηση λέμβων και πάσης φύσεως σκαφών και αθλητι­κών οργάνων. Οργανώνει ημερίδες, δια­συλλογικούς ναυταθλητικούς αγώνες και συμμετέχει σε ναυταθλητικούς αγώνες που οργανώνουν άλλα ναυταθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες. Στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευ­τικών και προπονητικών προγραμμάτων και καθορίζει αρχές λειτουργίας ή και διδασκαλίας των ανωτέρω αθλημάτων. Συμμετέχει στις δραστηριότητες της Γ.Γ.Α.  Συστήνει τα κατάλληλα όργανα, όπως επιτροπές, ομάδες εργασίας, κ.τ.λ. που θα ασχολούνται με επιμέρους αντικείμενα του αθλητισμού του πολιτισμού και της οικολογίας.

β) Οργανώνει διάφορες οικολογικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις για την ενημέρωση των μελών και των κατοίκων γενικά της περιοχής πάνω στα σύγχρονα οικολογικά προβλήματα(ρύπανση, ήπια διαχείριση των υδάτινων πόρων κ.λ.π)

γ) Διοργανώνει ή να βοηθά στην διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, εορτών, εκδρομών, με οικολογικό, πολιτιστικό και επιμορφωτικό σκοπό.

δ) Πραγματοποιεί εκδόσεις, έντυπο υλικό, με οικολογικό, πολιτιστικό περιεχόμενο.

ε) Παρέχει την συμπαράσταση του σε προσπάθειες που γίνονται από δημόσιες, δημοτικές – κοινοτικές αρχές ή ιδιωτικούς φορείς που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα εντάσσονται στους σκοπούς του συλλόγου.

στ) Συνεργάζεται με φορείς επιστημονικούς τις δημόσιες και δημοτικές αρχές και φυσικά παρεμφερή σωματεία του εσωτερικού και του εξωτερικού για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών του συλλόγου.

ζ) Διαπραγματεύεται με κάθε αρμόδιο πρόσωπο ή όργανο για την επίλυση των προβλημάτων  του χωριού και της ευρύτερης περιοχής.

η) Εισηγείται προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στον εξωραϊσμό της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος(δενδροφυτεύσεις, ανάπλαση χώρων αναψυχής κ.λ.π.).

θ)  Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,  να καταθέτει εισηγήσεις και προτάσεις στους αρμόδιους φορείς για την ανάδειξη, προβολή και προστασία του δασικού και υδάτι­νου πλούτου της περιοχής.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
« Τοπική Ιστορία