15Νοέμβριος2018

Greek English French German Spanish Turkish

Eco Kerkinitis

26 Ιαν 2009 Γράφτηκε από

Δελτίο Τύπου για την τακτική συνάντηση Οικολογικών Οργανώσεων

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στον Πεθελινό Σερρών η  τακτική συνάντηση του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Β.Α  Ελλάδας με θέμα «Διαχείριση υδάτινων πόρων». Αψηφώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτό τον καιρό στους δρόμους της χώρας από τις κινητοποιήσεις των αγροτών μας, έφτασαν στο χωριό μας και συμμετείχαν στη συνάντηση εκπρόσωποι από τις ακόλουθες οργανώσεις: Οικολογική Κίνηση Σερρών Φορέας Διαχείρισης Κερκίνης Οικολογική Ομάδα Ροδόπης (Κομοτηνή) Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης [ΕΠΟ] (Χρυσούπολη) Οικολογική Κίνηση Καβάλας Οικολογική Κίνηση  Δράμας Δυστυχώς δεν κατάφεραν να περάσουν από το μπλόκο των Κερδυλίων (γέφυρα Στρυμόνα) οι εκπρόσωποι της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου που ξεκίνησαν από την Αλεξανδρούπολη. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Πολιτιστικής Εταιρίας «Αρμονία» από την Ηράκλεια και του Συλλόγου «ΚΟΡΕΑΣΜΟΣ» από το Αηδονοχώρι Σερρών. Προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Νομάρχης Σερρών, ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου Στρυμόνα και οι Αντινομάρχες Γεωργικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού – Τουρισμού.   Ο κ. Νομάρχης στον χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης, στον κατ΄ εξοχήν γεωργικό Νομό μας, του νερού της λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα που προέρχεται από τη Βουλγαρία.  Η παρουσίαση του θέματος έγινε από  το μέλος του συλλόγου μας Μαρία Κομπελίτου - Ενεργειακό Μηχανολόγο Μηχανικό MSc. Τις δικές τους σημαντικές απόψεις για το θέμα κατέθεσαν και τους…

Διαβάστε περισσότερα...

30 Ιουλ 2007 Γράφτηκε από

Υπόδειξη περιοχής για την δενδροφύτευση 600 δένδρων σύμφωνα με πρόταση της Μ.Κ.Ο. «Green Belt Movemen»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το πρακτικό της αριθμ.14/2007 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Στρυμόνα Αριθμός Aπόφασης 214/2007 Θέμα: Υπόδειξη περιοχής για την δενδροφύτευση 600 δένδρων σύμφωνα με πρόταση της Μ.Κ.Ο. «Green Belt Movemen»                Στο Νέο Σκοπό και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 30 Ιουλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00΄ μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Δ. Σ. Στρυμόνα ύστερα από την αριθ. 7116/24-07-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάϊου Χρήστου που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.96 παρ.2 του Ν.3463/2006 δεδομένου ότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν :   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Παρσενάκης Αντώνιος   1 Γαβρανίδης Οδυσσέας 2 Χαραλάμπους Ανδρέας   2 Κωστίδης Αθανάσιος 3 Βιτανόπουλος Ιωάννης   3 Κρέτσης Θεοδόσιος                  4 Χαμάλη Βαΐα       5 Γκιοργκίνης Δημήτριος       6 Σωτηρόπουλος Δαυίδ       7 Μακρίδης Ιωάννης                 8 Νάτσικας Κωνσταντίνος       9 Νικολαΐδης Στέργιος       10 Λάιος Χρήστος       11 Καραμπατζιάκης Θεόδωρος       12 Ανδρεάδης Σταύρος       13 Ζάγκας Φώτιος  …

Διαβάστε περισσότερα...

Σελίδα 2 από 2